Τώρα είναι εύκολο να αποκτήσετε τον εκτυπωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται η επιχείρησή σας.

Η τεχνολογία αλλά και οι ανάγκες της επιχείρησής σας, μεταβάλλονται τόσο γρήγορα που δεν αξίζει να επενδύσετε στην αγορά του.

Με τα προγράμματα μίσθωσης εξασφαλίζετε τον απαραίτητο εκτυπωτικό εξοπλισμό,
για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε και την καλύτερη διαχείρισή του. 

Βάζουμε σε πρόγραμμα τις εκτυπώσεις σας και μειώνουμε το κόστος έως 40%.

Πρόγραμμα μίσθωσης
νέου εκτυπωτικού εξοπλισμού

Εξασφαλίστε τα τελευταία εκτυπωτικά μηχανήματα από τις κορυφαίες εταιρείες XEROX – HP με το πρόγραμμα της Mίσθωσης.
Πληρώστε ένα σταθερό ποσό ανά μήνα που διαμορφώνεται σύμφωνα με το κάθε μηχάνημα και τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης.

Περισσότερα

Ενοικίαση Εκτυπωτών
& Φωτοτυπικών

Όταν ο εξοπλισμός που έχετε στα χέρια σας δεν είναι αρκετός, χρειάζεσθε μία ευέλικτη λύση άμεσα, χωρίς δεσμεύσεις. Μπορείτε να βασιστείτε στην υπηρεσία Ενοικίαση Εκτυπωτικού εξοπλισμού για να εξασφαλίσετε τα Εκτυπωτικά Μηχανήματα που χρειάζεσθε.

Περισσότερα

Πρόγραμμα μίσθωσης
νέου εκτυπωτικού εξοπλισμού

Εξασφαλίστε τα τελευταία εκτυπωτικά μηχανήματα από τις κορυφαίες εταιρείες XEROX – HP με το πρόγραμμα της χρονομίσθωσης Leasing.

Πληρώστε ένα σταθερό ποσό ανά μήνα για όσο χρονικό διάστημα επιλέξετε.

Περισσότερα

Ενοικίαση
εκτυπωτικού
εξοπλισμού

Όταν ο εξοπλισμός που έχετε στα χέρια σας δεν είναι αρκετός, χρειάζεσθε μία ευέλικτη λύση άμεσα, χωρίς δεσμεύσεις. Μπορείτε να βασιστείτε στην υπηρεσία «Μίσθωση εξοπλισμού για μικρό χρονικό διάστημα» και να εξασφαλίσετε τον εκτυπωτικό εξοπλισμό που χρειάζεσθε.

Περισσότερα

Μην χάσετε τα SuperDeals του μήνα